Website động vật rừng Dăk Lăk

Giới thiệu về Web site Động Vật Rừng Dăk Lăk

Web site Động vật rừng Dăk Lăk được thiết lập trên cơ sở điều tra thực địa trong phạm vi toàn tỉnh trong 2 năm 2009 và 2010, do Chi cục Kiểm lâm Dăk Lăk/Sở NN & PTNT Dăk Lak chủ trì và tư vấn kỹ thuật bởi Bộ môn Quản lý Tài Nguyên rừng và Môi trường, trường Đại học Tây Nguyên.

Tổng số 53 loài với 25 nhóm loài Động vật rừng chính ở Dăk Lăk đã được thu thập thông tin về tọa độ xuất hiện Vn2000, mô tả hình thái, đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh thái rừng nơi chúng xuất hiện, tần suất xuất hiện theo dấu vết chân, phân, dấu vết khác và được đánh giá mức độ phong phú (3 mức: 1: Ít – 3: Nhiều) và mức độ tác động do săn bẳt, bẫy (3 mức: 1: Ít – 3: Nhiều).

Mục đích của web site là cung cấp thông tin, dữ liệu khoa học và thực tế của động vật rừng hoang dã ở Dăk Lăk cho công tác quản lý bào tồn, nghiên cứu, giảng dạy và du lịch học tập/sinh thái trong tinh Dăk Lăk.

Số liệu thông tin trên web site là tình hình thực tế cho đến tháng 01 năm 2011, và sẽ được cập nhật theo thời gian cả về số loài, biến động cũng như tình hình quản lý bảo vệ.

 Hướng dẫn sử dụng web site

Việc sử dụng web site rất đơn giản:, trên bản đồ Dăk Lăk thể hiện vị trí của 53 loài / 25 nhóm loài động vật rừng:

  •  Để phóng to màn hình, giữ nút Control và kéo nút chuột giữa để nhìn rõ hơn các vị trí phân bố từng loài
  • Chỉ trên hình ảnh, hoặc chỉ chuột bất kỳ vào các vị trí địa phương trên bản đồ, sẽ xuất hiện tên loài, kích chuột sẽ truy cập được thông tin chi tiết về loài đó. Hoặc giữ Control và kích chuột sẽ mở Tab mới hiển thị thông tin về loài cần tìm hiểu.
  • Kích nút quay về đề trở lại trang web site Động Vật rừng.
Bài viết liên quan