Mạng lưới giáo dục Nông Lâm kết hợp Việt Nam – VNAFE

VNAFE (Vietnam Network for Agroforestry Education) là một mạng lưới quốc gia thuộc mạng lưới giáo dục nông lâm kết hợp Đông Nam Á (SEANAFE)   quản lý bởi Trung tâm Nông Lâm kết hợp thế giới (ICRAF), có mục đích là nâng cao năng lực trong giáo dục quản lý tài nguyên thiên nhiên và nông lâm kết hợp ở Đông Nam Á. Mạng lưới được hỗ trợ bởi Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA).

VNAFE is a National Network belongs to Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE) which is hosted by the World Agroforestry Centre (ICRAF), aims at strengthening the capacity for agroforestry and natural resources education in SEAsia. The Network is supported by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

Nội dung liên quan

  • Mạng lưới đào tạo Lâm nghiệp xã hội Việt Nam – SFTN
  • National Institute for Soils and Fertilizers Social Forestry Group
  • Our partners
  • Rừng ngập mặn Cần Giờ lá phổi xanh của TPHCM
  • Redd+ là gì? Biện pháp đảm bảo an toàn trong redd+
  • Nghị định thư Montreal: Sức mạnh bảo vệ tầng ozone hiệu quả
Bài viết liên quan